Τα απορροφητικά μανουάλια (καπνοσυλλέκτες) είναι ξυλόγλυπτα και έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε αφενός να κάνουν σωστά την απαγωγή του καπνού, αφετέρου οι διαστάσεις τους να είναι οι μικρότερες δυνατές για να μην επηρεάζουν την εργονομία του χώρου του Ιερού Ναού. Χωρίζονται σε  κατηγορίες ανάλογα με το σχέδιο του άνω μέρους του απορροφητικού, τον αριθμό και το μέγεθος των ταψιών για τα κεριά όπως και εάν διαθέτουν θέσεις για λαμπάδες εσωτερικά, εξωτερικά ή και καθόλου αν κρίνετε ότι δεν είναι απαραίτητο.

Μπορείτε να δείτε και τα μοναδικά μικρά απορροφητικά μανουάλια που είναι ταυτόχρονα και παγκάρια, τα οποία αποτελούν λόγω διαστάσεων ιδανική λύση για εκκλησάκια, ναΐσκους και παρεκκλήσια.
Επίσης υπάρχει και μπορείτε να δείτε απορροφητικό μανουάλι αποκλειστικά και μόνο για λαμπάδες το οποίο είναι ιδανικό για Προσκυνηματικούς ναούς και μονές όπου στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ήδη υπάρχουσες θέσεις για λαμπάδες δεν καλύπτουν τις ανάγκες.

Έκαστο απορροφητικό μανουάλι περιλαμβάνει το ηλεκτρικό μοτέρ (αθόρυβης λειτουργίας), τις σωληνώσεις μεταφοράς του καπνού και αυτόματους πυροσβεστήρες σε περίπτωση ανάγκης. Επικοινωνήστε μαζί μας, πείτε μας λίγα λόγια για τον χώρο που θα τοποθετηθεί και η εμπειρία μας σίγουρα θα σας βοηθήσει στην καλύτερη επιλογή.

Απορροφητικά Μανουάλια Καπνοσυλλέκτες

Αποτελέσματα 1 - 24 από 24

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 712

Απορροφητικό μανουάλι με δύο δίσκους 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 713

Απορροφητικό μανουάλι με ένα δίσκο 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 715

Απορροφητικό μανουάλι με δύο δίσκους 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 811

Απορροφητικό μανουάλι με τρείς δίσκους 60 εκ

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 821

Απορροφητικό μανουάλι με δύο δίσκους 60 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 831

Απορροφητικό μανουάλι με ένα δίσκο 60 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό μανουάλι καπνοσυλέκτης Νο 881

Απορροφητικό μανουάλι με τρείς δίσκους 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 886

Απορροφητικό μανουάλι με τρείς δίσκους 50 εκ

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 912

Απορροφητικό μανουάλι με δύο δίσκους 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 921

Απορροφητικό μανουάλι με ένα δίσκο 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 931

Απορροφητικό μανουάλι με δύο δίσκους 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 932

Απορροφητικό μανουάλι με δύο δίσκους 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 941

Απορροφητικό μανουάλι με ένα δίσκο 50 εκ και εσωτερική ...

Απορροφητικό Μανουάλι Καπνοσυλλέκτης Νο 943

Απορροφητικό μανουάλι με ένα δίσκο 50 εκ και εσωτερική ...