Διάφορα είδη και κατασκευές που προστίθενται στην μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας τα οποία είναι είτε ξυλόγλυπτα, είτε χαρακτά και ολοκληρώνουν τον επιπλοδιάκοσμο ολοκλήρου του Ιερού Ναού, των Γραφείων αλλά και των Πνευματικών Κέντρων, Βιβλιοθηκών κλπ.