Το ξυλόγλυπτο Αναλόγιο (ψαλτήρι)  διατίθεται σαν σύνολο που περιλαμβάνει τις θέσεις (στασίδια) των ψαλτών, την στήλη του αναλογίου και το βάθρο. Διατίθεται σε ένα μεγάλο συνδυασμό σχεδίων σε στασίδια και στήλες αναλογίου και με δυνατότητα αλλαγής διαστάσεων, αριθμό θέσεων και χρωμάτων ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε Ιερού Ναού και σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα επιπλοδιακόσμηση να έχουμε ένα άριστο, αισθητικά, αποτέλεσμα. Μπορείτε να επιλέξετε στήλη αναλογίου η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες και ταιριάζει αισθητικά με το αναλόγιο.

Ξυλόγλυπτες στήλες αναλογίων σε διάφορα σχέδια. Χωρίζονται σε τετράπλευρες και σε εξάγωνες στήλες όπως επίσης σε διάτρητες και αδιάτρητες. Επίσης έχουν την δυνατότητα να δεχθούν είτε δίπλευρες, είτε τετράπλευρες ανέμες. Ο κύριος κορμός έχει αποθηκευτικό χώρο με ανοιγόμενο πορτάκι. Δείτε επίσης τα νέα σχέδια που προορίζονται να καλύψουν λόγο σχεδιασμού και μικρότερων διαστάσεων ανάγκες ναΐσκων, παρεκκλησίων κλπ.

Αναλόγια Στήλες Αναλογίων Ψαλτήρια

Αποτελέσματα 1 - 29 από 29

ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΝΟ 171

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 172

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 173

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 182

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 183

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 184

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 185

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 201

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 202

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 203

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 210

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 211

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Αναλόγιο Νο 212

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 221

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 222

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 223

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 224

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 225

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 226

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 231

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 232

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 233

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 234

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 235

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 236

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 237

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 241

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 242

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...

Στήλη αναλογίου ψαλτήρι Νο 244

Ξυλόγλυπτα Αναλόγια, Στήλες αναλογίων, Ψαλτήρια . Επιλέξετε ...