Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Βάσεις Ευαγγελίου


Βάσεις ευαγγελίου σε σχέδιο περιστέρι, ανοικτό βιβλίο, απλή βάση όπως και βάση για την Αγία Τράπεζα.