Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Στήλες Αναλογίων


Ξυλόγλυπτες στήλες αναλογίων σε διάφορα σχέδια. Χωρίζονται σε τετράπλευρες και σε εξάγωνες στήλες όπως επίσης σε διάτρητες και αδιάτρητες.

Επίσης έχουν την δυνατότητα να δεχθούν είτε δίπλευρες, είτε τετράπλευρες ανέμες. Ο κύριος κορμός έχει αποθηκευτικό χώρο με ανοιγόμενο πορτάκι.

Δείτε επίσης τα νέα σχέδια που προορίζονται να καλύψουν λόγο σχεδιασμού και μικρότερων διαστάσεων ανάγκες ναΐσκων, παρεκκλησίων κλπ.