Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Δεσποτικά - Παραθρόνια


Δεσποτικοί (Αρχιερατικοί) Θρόνοι ξυλόγλυπτοι  που μπορεί να συνοδεύονται από ανάλογα επίσης ξυλόγλυπτα παραθρόνια.