Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Αναλόγια


Το ξυλόγλυπτο Αναλόγιο (ψαλτήρι)  διατίθεται σαν σύνολο που περιλαμβάνει τις θέσεις (στασίδια) των ψαλτών, την στήλη του αναλογίου και το βάθρο. Διατίθεται σε ένα μεγάλο συνδυασμό σχεδίων σε στασίδια και στήλες αναλογίου και με δυνατότητα αλλαγής διαστάσεων, αριθμό θέσεων και χρωμάτων ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε Ιερού Ναού και σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα επιπλοδιακόσμηση να έχουμε ένα άριστο, αισθητικά, αποτέλεσμα. Από την σελίδα στήλες αναλογίου μπορείτε να επιλέξετε στήλη αναλογίου η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες και ταιριάζει αισθητικά με το αναλόγιο.