Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Εκκλησιαστικά Είδη και Ξυλόγλυπτα

Άμβωνες


Ο ξυλόγλυπτος άμβωνας μπορεί να κατασκευαστεί και να εγκατασταθεί, ανάλογα με τις ανάγκες και την διαρρύθμιση του Ιερού Ναού, ως κρεμαστός ξυλόγλυπτος άμβωνας και ως επιδαπέδιος ξυλόγλυπτος άμβωνας.